O produktech
houbové výživy

Proč zvolit přírodní produkty houbové výživy MRL v podobě biomasy s obsahem enzymaticky aktivního podhoubí?

Houbová biomasa Mycology Research Laboratories (MRL) je přírodní prášek asepticky (sterilně) pěstovaného podhoubí (mycélium) se zárodky, tedy „pupeny“ mladých plodnic (primordia) příslušných hub. Biomasa je dále šetrně a hygienicky zpracována v prostředí s pozitivním tlakem vzduchu filtrovaného přes HEPA filtry.

Biomasa MRL proto nabízí zajímavý nutriční přínos, neboť v jejím případě nedochází k nežádoucímu posunu účinků jako u extraktů či koncentrátů, a tak výsledný přípravek svojí aktivitou odpovídá zdrojové houbě a je dále umocněn využitím celého podhoubí. Plně respektuje celostní principy, protože nabízí samotnou přírodou připravený koktejl z přehršle navzájem spolupracujících a spolusouvisejících prospěšných biodostupných složek – jedná se o skutečně plnokrevný přírodní produkt se zachovanou vysokou enzymatickou aktivitou, která se v biomase neničí díky absenci vyšších teplot při zpracování (suší se při nízké teplotě, nízká teplota se udržuje i při mletí, nic se nepřevařuje ani nevyvařuje).

Všechny houbové přípravky společnosti Mycology Research Laboratories (MRL) jsou na bázi biomasy pěstované na autoklávem sterilizovaném substrátu s navazujícím nekompromisním dodržováním hygienických standardů. Výsledkem je standardizovaná biomasa, u které patentovaný kultivační proces zajišťuje, že není kontaminována jinými houbami a že není potřeba používat žádné pesticidy.

Právě podhoubí hraje v životě hub významnou úlohu – vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště. V této souvislosti je třeba zmínit, že jen certifikovaná pěstírna umí zajistit, aby biomasa nebyla zatížena těžkými kovy, neboť v přírodě jich houby shromažďují velké množství či bývají kontaminovány E. coli a houby pěstované mimo certifikované pěstírny často obsahují rezidua pesticidů. Společnost MRL využívá certifikovanou pěstírnu v Kalifornii (USA) a také v EU, které splňují i přísné podmínky certifikace organického/BIO původu.

Houbovou biomasu záměrně dodáváme ve formě tablet či volného prášku, které umožňují, aby tělo přišlo do kontaktu s houbovou biomasou již čichem i chutí a aby první natrávení proběhlo již v ústech pomocí slin, a ne až v žaludku, či ještě dále, jak by tomu bylo při použití kapslí. Tento způsob podávání plně respektuje celostní (holistické) výživové principy, tak jak s nimi pracuje například tradiční čínská medicína.

Biomasa je vyrobena a patentována v USA a EU.

AURICULARIA–MRL
doplněk stravy

AURICULARIA–MRL

Detail

BLAZEI–MRL
doplněk stravy

BLAZEI–MRL

Detail

CHAGA–MRL
doplněk stravy

CHAGA–MRL

Detail

CORDYCEPS–MRL
doplněk stravy

CORDYCEPS–MRL

Detail

CORIOLUS–MRL
doplněk stravy

CORIOLUS–MRL

Detail

HERICIUM–MRL
doplněk stravy

HERICIUM–MRL

Detail

HERICOR–MRL
doplněk stravy

HERICOR–MRL

Detail

MAITAKE–MRL
doplněk stravy

MAITAKE–MRL

Detail

PLEUROTUS–MRL
doplněk stravy

PLEUROTUS–MRL

Detail

POLYPORUS–MRL
doplněk stravy

POLYPORUS–MRL

Detail

PORIA–MRL
doplněk stravy

PORIA–MRL

Detail

REISHI–MRL
doplněk stravy

REISHI–MRL

Detail

SHIITAKE–MRL
doplněk stravy

SHIITAKE–MRL

Detail

TRITON–MRL
doplněk stravy

TRITON–MRL

Detail