Standard kvality
houbové biomasy MRL

Co stojí za kvalitou houbové biomasy společnosti Mycology Research Laboratories (MRL)? Maximální možná míra zachované enzymatické aktivity a komplexu účinných přírodních látek. Účinky podloženy tradičním užitím, výzkumy, klinickými testy a dekádami zkušeností.

1. Obsah podhoubí (mycelia)

Výhodou produktů firmy MRL je obsah jak mycelia (podhoubí), tak primordia (zárodků plodnic) ve výsledném produktu, neboť výzkumy ukazují, že mnoho prospěšných látek má větší výskyt v podhoubí než v plodnici. To podtrhuje význam kvalitních certifikovaných pěstíren, které na rozdíl od sběru v přírodě či běžného pěstování celých plodnic na substrátu umožňují s plodnicemi zužitkovat i podhoubí. Podhoubí hraje v životě hub významnou úlohu – vylučuje k vlastnímu metabolismu nezbytné trávicí enzymy, umí se bránit okolním konkurentům i patogenům a aktivně vyhledává optimální stanoviště.

2. Obsah enzymů a jejich aktivita

Enzymy jsou základní pilíř účinnosti houbové biomasy. Jsou to látky bílkovinné povahy, které jsou součástí životních procesů v podhoubí, a částečně řídí jeho mnohé životně důležité procesy související s látkovou výměnou a přispívají tak velkou měrou k dobré kondici biomasy.

Enzymy jsou stejně důležité jako vitaminy, minerály a stopové prvky. Při současném uspěchaném stravování dochází k omezování pestrosti stravy, protože s využitím mnoha předpřipravených polotovarů s chemickými konzervanty nutně dochází k omezení příjmu enzymů.

3. Obsah mikro a makro prvků

Obsahovými látkami houbové biomasy jsou vláknina, vitamíny, stopové prvky, terpeny, steroly, fenoly, sekundární metabolity, aminokyseliny, polysacharidy (glukany) v přirozených souvislostech, tj. s neporušenými vazbami na bílkoviny, které lze zachovat jen při nekoncentrované a neextrahované podobě.

4. Výrobní postup

Patentovaný kultivační proces ve sterilních podmínkách.

Pracuje se za podmínek, které bývají požadovány po standardy kvality výrobě konvenčních léčiv. Výsledkem je standardizovaná biomasa sušená při nízké teplotě ve sterilním prostředí, která se dále mele při udržování nízké teploty do formy jemně mletého prášku, jenž je buď konečným produktem, nebo se dále zpracovává do tablet. Každá tableta má standardizovaný obsah 500 mg biomasy, ke které jsou pro sformování do tablet přidána nutná pojiva.

Biomasa je šetrně a hygienicky zpracovávána v prostředí s pozitivním tlakem vzduchu filtrovaného přes HEPA filtry.

U tablet se používají taková pojiva a přídatné látky, aby výsledný produkt byl vhodný pro vegetariány, vegany i zastánce zdravé stravy.

Bez kontaminace pesticidy či dalšími houbami

Kultivační systém je patentován i certifikován a je schopen produkovat standardizované populace jednotlivých hub.

Sterilní (aseptická) výroba

Výsledný produkt nemusí být z konzervačních důvodů tepelně ošetřen. Během zpracování (sušení, mletí) se hlídá, aby teplota byla co nejnižší, a tak se Vám dostávají do rukou přípravky s maximálně zachovaným přírodním spektrem obsahových (účinných) látek. Je totiž dobře prokázáno, že vyšší teploty snižují enzymatickou aktivitu.

5. Proč zvolit biomasu MRL

Biomasa MRL nabízí zajímavý nutriční přínos, neboť v jejím případě nedochází k nežádoucímu posunu účinků jako u extraktů či koncentrátů, a tak výsledný přípravek svojí aktivitou odpovídá zdrojové houbě a je dále umocněn využitím celého podhoubí. Plně respektuje celostní principy, protože nabízí samotnou přírodou připravený koktejl z přehršle navzájem spolupracujících a spolusouvisejících prospěšných biodostupných složek – jedná se o skutečně plnokrevný přírodní produkt se zachovanou vysokou enzymatickou aktivitou, která se v biomase neničí díky absenci vyšších teplot při zpracování (suší se při nízké teplotě, nízká teplota se udržuje i při mletí, nic se nepřevařuje ani nevyvařuje).